Vær med

Spejderarbejdet er åben for alle, se nedenfor hvornår de enkelte aldersgrene (vi kalder dem enheder) afholder deres faste spejdermøder. Man kan løbende starte, tag gerne kontakt til den ansvarlige for aldersgruppen og kom og prøv et par gange.

 • 2,5-6 år - Familiespejder

  Er du mellem 2,5 og 6 år gammel? Og kunne du tænke dig at starte til spejder i Hellerup?

  Så er Musene lige noget for dig! Vi starter familiespejder op igen, efter et års pause og vi glæder os meget til at lave spejderaktiviteter sammen med dig og din familie.

  Vi har som udgangspunkt to slags møder: Det ene er formiddagsmøderne, hvor vi mødes i to til tre timer i tidsrummet 10 til 15, det andet er eftermiddagsmøder med fællesspisning, som starter kl. 15 og slutter ca. kl. 18:30, når vi har spist og ryddet op. Tid og sted varierer for møderne, alt efter hvad vi skal lave, så det vil I få nærmere besked om på mail og i vores Facebook-gruppe for enheden.

  Tidspunkt: To gange om måneden med start i august. Se Kragekaldet for flere informationer.

  Kontakt: Ivy Oak, tlf. 2619 2226 E-mail: familiespejder@kragefolket.dk

  Kontingent: Kr. 295,- pr. ½ år.

  Logo for Familiespejder enheden
 • 0. -1. klasse - Bæver

  Bæverne arbejder altid under vejledning af voksne ledere. De leger og synger og laver aktiviteter, hvorigennem de lærer noget om spejderarbejde og almene færdigheder.

  Hos bæverne bruger vi legen som metode til at lære spejderarbejdet at kende.

  Vi bruger naturen omkring os i det daglige arbejde.

  Dette foregår dels på de ugentlige møder og ikke mindst på weekendture. Bæverne tager både på deres “egne” ture, hvor der kun er bævere med, men er sandelig også med på gruppens ture, hvor alle aldre er samlet.

  Tidspunkt: Mandag kl. 17.30-18.45

  Kontakt: Anne-Sofie, tlf. 2239 4264, e-mail: baever@kragefolket.dk

  Kontingent: Kr. 575,- pr. ½ år - inkl. en gratis tur eller weekend

  Logo for Bæver enheden
 • 2.-3. klasse - Ulve

  “Learning by doing” er et koncept som bruges i ulvenes spejderarbejde. Vi mener, at det at være spejder skal være med til at “danne” den enkelte ulv og lære nogle af de grundlæggende ting her i livet som samarbejde, at dele med andre og være en god ven. Vi tilstræber desuden at ulvene får en tiltro til egne evner og derved bliver mere selvsikre. Denne oplevelse får de ved at finde ud af at hvad de troede var umuligt, lykkedes for dem. Om det er at tænde et bål med 3 tændstikker, pionere et tårn eller snitte i et stykke træ og se det blive til noget brugbart.

  På de ugentlige møder bliver der ofte stillet opgaver hvor ulvenes kreativitet bliver sat på en prøve. Men det kan ikke være seriøst alt sammen, så leg og ballade bliver der også plads til. Desuden er det også svært at sidde stille i lang tid af gangen i denne alder, så det er naturligt at lege en masse. Dette passer godt sammen med at ulve lærer bedst når de leger.

  Synes du at dette lyder sjovt så kontakt os og hør nærmere.

  Tidspunkt: Torsdag kl. 18.30 - 20.00

  Kontakt: Mai, tlf. 2617 0879, e-mail: ulve@kragefolket.dk

  Kontingent: Kr. 650,- pr. ½ år - inkl. en gratis tur eller weekend

  Logo for Ulve enheden
 • 4.-5. klasse - Junior

  Vi arbejder med patruljearbejde, som giver spejderne mulighed for at afprøve det at være leder for en gruppe mennesker. De lærer at blive dygtige ledere med leg og sjove aktiviteter, som for eksempel at planlægge og udføre et spejdermøde for de andre patruljer i enheden.

  Tidspunkt: Onsdag kl. 19:00 – 20:30

  Kontakt: Kasper Riising, tlf. 2664 8007, e-mail: junior@kragefolket.dk

  Kontingent: Kr. 650,- pr. ½ år - inkl. en gratis tur eller weekend

  Logo for Junior enheden
 • 6. klasse til 18 år - Spejdertroppen

  Tidspunkt: Tirsdage kl. 19.00 - 21.00

  Kontakt: Thomas Christensen, tlf. 5116 2712, e-mail: trop@kragefolket.dk

  Kontingent: Kr. 650,- pr. ½ år - inkl. en gratis tur eller weekend

  Logo for Spejdertroppen enheden
 • Fra 15 år til 18 år - Senior

  Tidspunkt: Hver anden mandag fra 19.00 til 21.00

  Kontakt: Nanna Ewald Petersen, tlf. 6084 5614, e-mail: senior@kragefolket.dk

  Kontingent: Kr. 650,- pr. ½ år - inkl. en gratis tur eller weekend

  Logo for Senior enheden
 • Vind i sejlene

  Uddannelse i sejlads ved gruppens sejlbåd. Se mere på vindisejlene.dk og Vind i Sejlene på Facebook

  Kontakt: Mads Caspersen, tlf. 3965 2340, e-mail: mac@post12.tele.dk