Medlemsskab praktik

Medlemsskab - sådan helt praktisk

Alle i Hellerup Gruppe arbejder friviligt, både ledere, kasserer, bestyrelse osv. Vi er en del af KFUM-Spejderne i Danmark, en del af kontingentet går hertil og understøtter det spejderarbejdet her i Hellerup med aktivitetsmateriale, blade, arrangementer, kurser og også det administrative system (vi kalder det MedlemsService), hvor vi registrerer medlemmer - og fra 2023 også opkræver kontingent.

Når man er medlem i Hellerup gruppe er man altså også medlem på nationalt plan og kan gøre brug af både lokale og nationale tilbud. Man kan ikke melde sig ud ved ikke at deltage i de ugentlige spejdermøder eller undlade at betale kontingent, vi skal have en udmeldelse fremadrettet (og det er bare at sende os en e-mail ).

Indmeldelse

Vi registrerer både spejderen/barnet og pårørende (mor og far). Selvom det kan virke lidt rigidt, så gør det faktisk at vi kan håndtere både dine, mine og vores børn - og man kan som forælder få overblik over alle søskende,. ligesom vi kan sende information til alle relevante.

I systemet hedder det far og mor, men vi kan godt skifte så det ikke behøver at være sådan. Har I særlige behov eks. bedsteforældre skal også have info el.lign., så skriv til os på mail@kragefolket.dk så kan vi formentligt godt håndtere det.

Når man er enten medlem eller pårørende kan man faktisk logge ind på MedlemsService på medlemsservice.spejdernet.dk/member/mypageog selv opdatere oplysninger f.eks. ved flytning, skift af mailadresse el.lign. Første gang skal man vælge “Nulstil adgangskode” og får tilsendt en e-mail for at oprette en kode (og man kan selvfølgelig også nulstille adgangskoden senere).

Kontingent

Når vi opkræver kontingent sender vi en e-mail med en faktura. I denne mail er et link til “vis faktura” og her kan man betale med både MobilePay og betalingskort.

E-mail kontingentopkrævning

Betalingskort kan også “tilmeldes”, så kontingentet bliver trukket automatisk fremover. Ved tilmelding af betalingskort kan der gå op til 8 dage, før pengene bliver trukket (og det er ok).

Vi kan godt sætte en bestemt pårørende til at være betaler, så det kun er denne som får mailen om kontingentet, så giv besked til os.

Vi betaler kortgebyret, vi har altså lidt færre omkostninger hvis I vælger at betale med Dankort fremfor eks. Forbrugsforeningskort el.lign. og faktisk også MobilePay - men vigtigst er selvfølgelig, at vi får betalingen.

Vi vil meget gerne have betalingerne her fremfor kontooverførsler (som vi gjorde tidligere), for det gør arbejdet for vores kasserer meget mindre.

## Betalingspåmindelse

Hvis kontingentet ikke er blevet betalt inden betalingsfristen bliver der sendt en påmindelse hver uge. I denne påmindelse er desværre ikke noget direkte link til betaling. Modtager man en sådan rykker, er det nemmest at betale via det grønne link i den oprindelige mail, men man kan også oprette et login.

Har du brug for hjælp

Vi vil selvfølgelig meget gerne hjælpe uanset om det handler om kontingentbetaling, login, registrering af søskende el.lign. Det nemmeste for os er, at du sender os en e-mail på mail@kragefolket.dk.